Our Leadership

Dr Florence Temu

Dr Florence Temu

Dr. Aisa Muya

Dr. Aisa Muya

Ms. Eliminatha Paschal

Ms. Eliminatha Paschal

Dr. Serafina Mkuwa

Dr. Serafina Mkuwa

Dr. Amos Nyirenda

Dr. Amos Nyirenda

Dr. Edwin Kilimba

Dr. Edwin Kilimba

Ms Stella  Gabriel

Ms Stella Gabriel

Mr. Mtengela Hanga

Mr. Mtengela Hanga

Dr Frida Ngalesoni

Dr Frida Ngalesoni

Mr. Gaspar Jonah

Mr. Gaspar Jonah

Dr Godson Maro

Dr Godson Maro

Co-opted Senior Leadership Team

Josiah Otege

Josiah Otege

Zitto Godfrey

Zitto Godfrey

Gaspery Misungwi

Gaspery Misungwi